TAKK

Vad menas med TAKK?

Tecken som stöd (TAKK) är en metod att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken. Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där barnet befinner sig.

Varför använda TAKK i arbetet med barn?

För många barn är tecken en väg in till kommunikation och delaktighet. För andra barn blir det ett stöd, ett tydliggörande och en förstärkning till det talade språket. Tecknen ger dem ett språkligt redskap för att kunna samspela.

En dag gick vi ut i skogen för att leta efter svamp. Vi hade samling och sångstund, tittade på skyltar med svampar, gjorde tecknet för svamp (med TAKK – tecken som stöd) och hittade sedan olika svampar i skogen. När vi kom tillbaka till våra dagmammor så skapade vi svampar inspirerade av de svampar vi hade sett.