Värdegrund

Vi arbetar aktivt med att alla barn får samma möjligheter till utveckling, lärande och lek.

När du kliver in genom dörren är barn, just barn. Här får alla vara den som den vill vara och är! Färger, leksaker och material är till för alla. Vi hjälps åt att tillsammans utmana normer, vara nyfikna och ha öppna sinnen.

Skolverket räknar upp några viktiga punkter, som vi utgår ifrån…

  • tillgänglighet, så att alla barn och elever kan ta del av undervisningen på likvärdiga villkor
  • delaktighet och inflytande, till exempel att alla barn och elevers ska ha lika möjligheter att påverka undervisningen och göra sina åsikter hörda
  • bemötande, till exempel olika förväntningar på barn och elever utifrån etnicitet, kön och klass
  • representation, till exempel om och hur kvinnor och män framställs i bilderböcker och läromedel
  • trygghet, till exempel att alla barn och elever känner tillit till att förskolan och skolan agerar mot kränkningar.