FN:s globala mål

Att lära barnen att vara rädda om vår jord och leva på ett hållbart sätt låter som en svår uppgift.

Vi använder oss av en serie böcker skapade av ”17 sagor UF” där varje bok innehåller en saga som belyser ett av FN:s globala mål för en hållbar utveckling . Under tvåveckors-perioder arbetar vi med ett globalt mål i taget.

Den här veckan startade vi med att läsa sagan ”Frida Frågvis och Fabbe Funderare ger bort kläder” som handlar om att det finns människor som inte har några saker eller inte har någonstans att bo, för att de är fattiga.