Naturskolan Asköviken

Med de äldre barnen (våra 4- och 5-åringar) åkte vi till Asköviken. Innan turen dit hade vi lärt oss en del om ekorren. Under dagen i Asköviken fick vi lära oss mer om den lille ”filuren” 🐿