Skogen är full med svamp

En dag gick vi ut i skogen för att leta efter svamp. Vi hade samling och sångstund, tittade på skyltar med svampar, gjorde tecknet för svamp (med TAKK – tecken som stöd) och hittade sedan olika svampar i skogen. När vi kom tillbaka till våra dagmammor så skapade vi svampar inspirerade av de svampar vi hade sett.