Vår årsbok

De äldre barnen gör fina årsböcker. Varje månad skapas en bild som beskriver månaden, denna gång JANUARI.